27/01/2023 - NISSA

A cada còu que quauqu’un noun fa l’esfouors de parlà nissart e di una frasa en frances, mete 50 centimou en la bouissoula (tiralira). A la fin de la serada, si sien paguà da bèure mai sòu de la bouissoula.

Fin finala, si sien retrouvat a una quarantena per parlà soulamen nissart, pichin e gran, e aven tengut tre oura denan de durbì la bouissoula.

Era una serada plena de surpresa e de descuberta, e seguramen pas la darniera.